Het ontstaan van de stichting ‘Graag Gedaan’ gaat terug naar de zomer van 1997.
Samen met het bestuur van SWO (stichting Welzijn Ouderen) en de directeur van het dienstencentrum, concludeerde Mevrouw Tromp, één van de grondleggers, dat er in de totale zorg en dienstverlening in Rijnsburg eigenlijk een soort witte vlek zat.
Er was thuiszorg en welzijnswerk, maar als een inwoner van Rijnsburg andere alledaagse ondersteuning wilde, was er eigenlijk geen organisatie die daarbij de gepaste hulp kon bieden.

‘Graag Gedaan’ kreeg vorm en de stichting ging op zoek naar mensen en financiën.
Een startkapitaal werd gevonden bij de diaconieën van diverse kerken, B&W van de gemeente, de Rotary en de bank.
Maar ook het Juliana welzijnsfonds kwam met een subsidie over de brug.
Na een succesvolle info-ochtend meldden zich 30 enthousiaste vrijwilligers die ‘Graag Gedaan’ een handje wilden helpen.
Inmiddels was er een folder verspreid bij gemeentehuis, huisartsen, apotheken en verzorgingshuis en de eerste aanvragen voor hulp kwamen binnen.
‘Graag Gedaan’ werkt aanvullend op de thuiszorg en zal daarom haar hulpaanbod goed moeten beheren en grenzen stellen aan de zwaarte van de hulpaanvraag.
Drie contactpersonen nemen nieuwe aanvragen in behandeling en bekijken samen met de aanvrager op welke wijze ‘Graag Gedaan’ hulp kan bieden.